6 dýuým çyra arfa, Gyzgyn dizaýn ýokary hilli satýar |ÇINGÇANG

Gysga düşündiriş:

Kiçijik we ýakymly, elleriňizi aňsatlyk bilen dolandyryp we dolandyryp bolýar. Bu6 dýuým çyra arfaönüm özboluşly reňk dizaýnyny, önümiň reňkini we ýagtylygyny üpjün etmek üçin ajaýyp ýerüsti elektroplatasiýa prosesini kabul edýär.

Qualityokary hilli metal materialdan peýdalanyň, has köp wagt sarp edip bilersiňiz, has gowy önüm tejribesinden lezzet alarsyňyz.

Aýratynlyklary:

6 ″ Boý,Nikel çyrasy Arfa.

Aýrylýan, gurmak aňsat.

Diňe arfa gelýär.Jemleýji, rozetka, lampoçka goşulmaýar.

Reňkler:

Bürünç reňk, gadymy bürünç reňk, nikel reňki, ORB reňki, Elektroforetiki gara reňk.


 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Zawodymyz

  Haryt bellikleri

  Çydamly we owadan:

  Bulampa arfaululygy 6 dýuým, beýikligi 1,2 sm bolan gaty şlýapa, bu ajaýyp lampa arfa birleşdiriň.Şeýle hem bu gysga lampa arfa gaty şlýapa çalyşmak üçin dürli çyrany ulanyp biler.

  Çarçuwaly goldaw, möý çyrasynyň köp bölegi üçin amatlydyr we çyranyň uzynlygyny ölçemegiň zerurlygy ýok, şonuň üçin dürli belentlikleriň talaplaryna laýyk bolup biler we zerurlyklara görä sazlanyp bilner.

  Arfa we ýaý agyr metaldan ýasalyp, berk oturdylýar.

  Bu görnüşli lampa arfa gurmak aňsat we lampalaryň köp görnüşinde ulanylyp bilner.

  Munuň bilen çyra stiliniň köp görnüşini saýlap bilersiňizlampa arfa, köp ölçegli lampa çyrasy bilen bu lampa arfa ulanyň.

  https://www.lightpart-suppliers.com/6-inch-lamp-harp-hot-sell-new-design-high-quality-qingchang-product/

  Haryt maglumatlary

  Agramy: 88g
  Ölçegi: 6 dýuým
  Reňk: nikel
  Stil: Klassiki
  Bukja: PE sumka
  Gurşun wagty : Bir stocka harytlary üçin 1-7 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 7-19 gün

  Wideo

  QINGCHANG önümleri barada has giňişleýin öwreniň

  Adamlar soraýarlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 •  

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň